Државна ревизорска институција

Наставак реализације Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2021. годину

03. август 2021. година
Наставак реализације Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2021. годину

Врховни државни ревизори Данимир Вулиновић и Драган Голубовић, државни ревизор Жељко Мотић, секретар Институције Милена Милинковић и саветник Горан Љубић одржали су за запослене у Државној ревизорској институцији у Београду обуку у вези са реализацијом Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2021. годину. Стручно усавршавање у ДРИ пружа велике могућности за континуирано усавршавање сложене ревизорске професије, тако да ревизори ДРИ унапређују знања и компетенције према оквирима које захтева ревизија јавног сектора у врховним ревизорским институцијама.

Током обуке представљено је шест тема из области ревизије јавног сектора – функционисање ДРИ, нормативно уређење ревизије, послеревизиони поступак, интерни информациони системи које користе ревизорске службе, аналитички поступци над добијеним базама података, као и писање пријава.

Осим области које се односе на ревизију јавног сектора, Програм садржи још три тематске области - ревизију финансијских извештаја, ревизију правилности пословања и ревизију сврсисходности пословања.

Посебан програм стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2021. годину донет је на основу Закона о Државној ревизорској институцији и Закона о државним службеницима. Програм омогућава унапређење капацитета у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности ДРИ, односно потребама везаним за конкретна радна места и врсте послова које ревизори обављају, а у складу са највишим стандардима квалитета.

Циљ Програма је унапређење капацитета запослених у ДРИ у процесу ревизије, послова повезаних са ревизијом и послова у вези са обезбеђивањем услова за спровођење ревизија.