Државна ревизорска институција

Највише руководство ДРИ и Развојна иницијатива ИНТОСАИ разматрали значај стратешког планирања

04. август 2022. година
Највише руководство ДРИ и Развојна иницијатива ИНТОСАИ разматрали значај  стратешког планирања

Највише руководство Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником ДРИ и генералним државним ревизором, учествовало је данас на радионици посвећеној стратешком планирању – у оквиру припрема за израду новог Стратешког плана ДРИ за период 2024-2028. године, коју су одржали представници Развојне иницијативе Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ) Ола Хоем и Дафина Димитрова.

У уводном делу, др Пејовић је нагласио да је ДРИ, у претходне четири године, прошла кроз значајне промене.

Један од првих значајних докумената које смо усвојили био је и Стратешки план Државне ревизорске институције за период 2019-2023. године, рекао је др Пејовић и додао да су активности, у овом стратешком периоду, биле усмерене ка континуираном унапређењу поступака ревизије, управљању људским ресурсима и јачању утицаја ДРИ.

ДРИ је вишеструко увећала број извештаја о ревизији сврсисходности пословања.

У последњих хиљаду извештаја, од 2019. до 2022. године увећали смо број извештаја сврсисходности пословања скоро седам пута. У последње четири године издали смо 41 извештај о сврсисходности пословања, од укупно 47 колико је до сада објављено, од чега у последње три године, 39 извештаја, нагласио је др Пејовић.

Како је истакао др Пејовић, број запослених у ДРИ у 2022. години, у односу на 2018. годину, повећан је за два одсто, док је број извештаја о ревизији, у истом периоду, повећан за 23 одсто.

Ола Хоем, заменик генералног директора Развојне иницијативе ИНТОСАИ је нагласио да је веома важно да у израду новог Стратешког плана ДРИ за период 2024-2028. године буде укључено највише руководство, као и сви запослени у Институцији.

Дафина Димитрова, виши руководилац у Развојној иницијативи ИНТОСАИ представила је процес стратешког планирања, смернице за годишње планирање и извештавање, као и поступак израде реалистичног акционог плана који прати опште и специфичне циљеве постављене у Стратешком плану.

Наш приступ изради Стратешког плана усредсређен је на допринос врховних ревизорских институција (ВРИ) променама у јавном сектору у областима као што су јавне набавке, транспарентност, квалитетно финансијско извештавање, нагласила је Димитрова.

Програм за стратегију, мерење учинка и извештавање (СПМР) Развојне иницијативе ИНТОСАИ покренут је на глобалном нивоу и бави се развојем институционалног капацитета и подршком ВРИ у стратешком управљању ради бољег учинка ВРИ. Програм помаже ВРИ у холистичкој оцени учинка помоћу Оквира за мерење учинка ВРИ, а ради успостављања квалитетног процеса стратешког и оперативног планирања, као и интегрисаних механизама за праћење и извештавање о учинку.