Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција проверава веродостојност одазивних извештаја

18. август 2016. година
Државна ревизорска институција проверава веродостојност одазивних извештаја

У складу са чланом 40 Закона о Државној ревизорској институцији и члана 36 Пословника Институције, Сектор за ревизију буџета локалних власти извршиће проверу веродостојности одазивних извештаја код следећих субјеката ревизије:

1.Град Београд,

2. Секретаријат за саобраћај Градске управе града Београда – саставни део,

3. Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда – саставни део,

4.Градска општина Вождовац,

5.Градска општина Чукарица,

6.Градска општина Савски венац,

7.Градска општина Нови Београд,

8.Градска општина Лазаревац,

9.Град Ниш,

10.Управа за финансије, изворне локалне приходе и јавне набавке града Ниша – саставни деоизвештаја,

11.Аутономна Покрајина Војводина,

12.Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводина – саставни део,

13.Град Нови Сад,

14.Град Крагујевац,

15.Општина Петровац на Млави и

16.Општина Владимирци

Када је реч о јавним предузећима, Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава, извршиће проверу веродостојности одазивних извештаја код следећих субјеката ревизије:

  1. ЈП „Емисиона техника и везе“ Београд
  2. ЈКП „Градске пијаце“ Београд
  3. ЈКП „Tржница“ Нови Сад
Државна ревизорска институција започела је проверу веродостојности одазивних извештаја код шест субјеката ревизије:

1.Град Ниш;

2.Управа за финансије, изворне локалне приходе и јавне набавке града Ниша – саставни део извештаја

3.Градска општина Вождовац,

4.Градска општина Чукарица,

5.Градска општина Савски венац,

6.Градска општина Лазаревац