Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција спроводи ревизије код 111 корисника јавних средстава

30. март 2021. година
Државна ревизорска институција спроводи ревизије код 111 корисника јавних средстава

У складу са Програмом ревизије за 2021. годину, Државна ревизорска институција започела је током фебруара и марта поступак ревизије код још седам корисника јавних средстава, тако да се ревизија тренутно спроводи код укупно 111 буџетских корисника. Крајем јануара ДРИ је објавила да је поступак ревизије започела код 104 корисника јавних средстава.

Државна ревизорска институција започела је, у међувремену, поступак ревизије код следећих корисника јавних средстава:

1. Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад

2. Апотекарска установа Зајечар, Зајечар

3. Апотекарска установа Крушевац, Крушевац

4. Апотекарска установа Пирот, Пирот

5. Привредно друштво Нови Сад – Гас за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење д.о.о, Нови Сад

6. Водопривредно друштво „Шајкаши“ д.о.о, Нови Сад

7. Републички завод за судска вештачења а.д, Нови Сад

С обзиром да је Програм ревизије поверљив, ДРИ ће у току године сукцесивно објављивати преостале субјекте ревизије у складу са издавањем Закључака о спровођењу ревизија.

ДРИ ћe за субјекте из Програма спроводити ревизију финансијских извештаја, ревизију правилности пословања или комбиновану ревизију финансијских извештаја и правилности пословања за 2020. годину.