Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција почела ревизију политичких странака

31. мај 2016. година
Државна ревизорска институција почела ревизију политичких странака

Државна ревизорска институција отпочела је спровођење ревизије финансијских извештаја и правилности пословања за 2015. годину Партијe уједињених пензионера Србије, Социјалдемократске партије Србије, Социјалдемократске странке и Савеза војвођанских Мађара, на основу Програма ревизије за 2016. годину који је донео Савет Институције.


Институција је политичким странкама почетком фебруара 2016. године уручила закључке о спровођењу ревизије, као и писане захтеве за достављање документације неопходне за израду плана спровођења ревизија. Након истека рока за приговор, закључци о спровођењу ревизије су постали коначни.


Први састанци представника Институције и политичких странака одржани су почетком марта 2016. године.


Поступак ревизије на терену започеће истовремено сутра, 1. јуна 2016. године у све четири политичке странке. Почетак ревизије је одложен због одржаних парламентарних и локалних избора.


Списак свих субјеката код којих је почело спровођење ревизије на основу Програма ревизије за 2016. годину можете погледати на веб сајту Државне ревизорске институције /revizije/revizije-u-toku.79.html.