Државна ревизорска институција

Свечано затварање пројекта изградње институционалних капацитета између Канцеларије генералног ревизора Краљевине Норвешке и Државне ревизорске институције Републике Србије, Уторак, 28. август 2012. године, 10 сати, Народна скупштина, Прес сала, Краља Милана 14

24. август 2012. година

У уводном делу обратиће се представници врховних ревизорских институција Републике Србије и Краљевине Норвешке, Радослав Сретеновић и Јорген Космо. Осим представника Државне ревизорске институције свечаности ће присуствовати и представници амбасада Норвешке, Холандије и Велике Британије, Ревизорског суда Холандије, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Заштитник грађана, Агенције за борбу против корупције, Савета за борбу против корупције, Управе за јавне набавке.

Циљ четворогодишње сарадње врховних ревизорских институција Краљевине Норвешке и Републике Србије односио се на успостављање и институционално јачање капацитета Државне ревизорске институције ради сталног унапређења финансијског управљања јавног сектора Србије. Сарадња се одвијала у области израде методологије за финансијску ревизију, уводне обуке за новозапослене ревизоре, контроле квалитета у поступку ревизије, сарадње између служби за ИТ, доношења Стратешког плана и Етичког кодека Државне ревизорске институције, односа с јавношћу и медијима.

Ради едукације и унапређења квалитета ревизије за време пројекта било је више студијских посета представника Државне ревизорске институције Канцеларији генералног државног ревизора Краљевине Норвешке.

У успостављању сарадње посредовала је Амбасада Краљевине Норвешке у Београду.

Ради издавања акредитација потребно је да представници медија пошаљу Државној ревизорској институцији следеће податке: име, презиме и назив редакције. Податке послати на e-mail: vesna.pavlovic@dri.gov.rs или јавити на телефон 065/39 33 095.


Програм свечаности:

10:00 – 10:30 Уводна реч – Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције
10:30 – 11:00 Уводна реч – Јорген Космо, генерални ревизор Краљевине Норвешке
11:00 – 11:30 Обраћања амбасадора
11:30 – 12:00 Коктел