Државна ревизорска институција

Одржана четврта радионица Другог регионалног пројекта паралелне ревизије сврсисходности

16. децембар 2016. година
Одржана четврта радионица Другог регионалног пројекта паралелне ревизије сврсисходности

У оквиру пројекта “Ефикаснији механизми одговорности у јавним финансијама” који спроводе Државна ревизорска институција и Програм уједињених нација за развој (УНДП), а који је финансиран од стране Владе Шведскепериоду од 13. до 16. децембра у Тирани, делегација Државне ревизорске институције коју су чинили виши саветници у ревизији Нада Тошић и Горан Мандић, учествовала је на четвртој радионици посвећеној реализацији другог регионалног Пројекта паралелне ревизије сврсисходности која се спроводи на тему из области јавних набавки.


Током радионице анализиране су активности земаља учесница пројекта и дате смернице за ревизорске критеријуме као и анализе током главне студије, уз координацију експерата Националне канцеларије за ревизију Шведске и Европског ревизорског суда.

Договорен је даљи наставак пројекта у складу са утврђеном динамиком која подразумева израду главне студије у складу са методологијом за вршење ревизије сврсисходности.


Поред ДРИ Републике Србије, у другом пројекту учествује још пет земаља региона.