Државна ревизорска институција

Одржана прва радионица Другог регионалног пројекта паралелне ревизије сврсисходности

28. април 2016. година
Одржана прва радионица Другог регионалног пројекта паралелне ревизије сврсисходности

Делегација Институције коју су чинили врховни државни ревизор Светлана Тома Анокић, виши саветници у ревизији Нада Тошић и Горан Мандић учествовала је у првој радионици Другог регионалног пројекта паралелне ревизије сврсисходности која се спроводи на тему из области јавних набавки. Радионица је одржана у Подгорици од 25. до 27. априла 2016. године.

Овом догађају претходио је уводни састанак који је на тему „Успостављање и промоција ревизије сврсисходности“, одржан у Европском ревизорском суду у Луксембургу у фебруару 2015. године.

Други регионални пројекат реализује се као наставак успешно завршеног првог, пилот Пројекта паралелне ревизије сврсисходности, у ком су ВРИ држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ паралелно спроводиле ревизију сврсисходности на тему енергетске ефикасности. Државна ревизорска институција је у првом пројекту учествовала као активни посматрач, док у другом пројекту узима активно учешће.

Паралелна ревизија сврсисходности спроводи се уз експертску подршку Националне канцеларије за ревизију Шведске и Европског ревизорског суда, и у наставку реализације пројекта, одржаће се низ радионица које ће пратити циклус ревизије, од фазе планирања, спровођења, извештавања и саопштавања налаза и закључака спроведене ревизије.