Државна ревизорска институција

Деманти ДРИ поводом изјава Миле Поповић, председнице ГО Странке слободе и правде - за потписивање уговора за куповину аутобуса преко лизинга ГСП „Београд“ надлежна Канцеларија за јавне набавке

17. новембар 2021. година
Деманти ДРИ поводом изјава Миле Поповић, председнице ГО Странке слободе и правде - за потписивање уговора за куповину аутобуса преко лизинга ГСП „Београд“ надлежна Канцеларија за јавне набавке

Државна ревизорске институција (ДРИ) демантује део текста објављеног у Дневном листу „Политика“ у среду, 17. новембра 2021. године у вези са изјавама Миле Поповић, председнице Градског одбора Странке слободе и правде (ССП) и уговора који је ГСП „Београд“ потписао за куповину 100 зглобних аутобуса преко лизинга. У поменутом тексту под насловом „Куповина нових аутобуса – уштеда или преплаћивање“ Мила Поповић наводи да је ГСП „Београд“ потписао штетан уговор за куповину аутобуса преко лизинга и да тим поводом „институције којима су поднели иницијативе за заштиту и то Правобранилац, Комисија за јавне набавке и Државна ревизорска институција држе очи затворене“.

У циљу објективног информисања јавности, истичемо да је ДРИ 24. децембра 2020. године донела Програм ревизије за 2021. годину. Дакле, ДРИ спроводи ревизије у текућој години за претходни период, на основу редовног планирања, а не ванредно и по захтеву било кога.Пошто се у објашњењу ССП наводи да је уговор закључен ове године, а како ДРИ врши ревизију за претходни период, то значи да нисмо ни у могућности да спроводимо ревизију у години настанка догађаја, јер вршимо ex post ревизије, по истеку календарске године.

Истичемо, да након пријема иницијативе за покретање поступка за заштиту права у поступцима јавних набавки коју је ССП поднела ДРИ 24. августа 2021. године у вези са поступкомнаведене јавне набавке, 27. августа 2021. године, ДРИ је писаним путем обавестила ССП да, између осталог, мониторинг над применом прописа о јавним набавкама спроводи Канцеларија за јавне набавке.

Такође, у циљу објективног информисања јавности, напомињемо да се новинар Дневног листа „Политика“, поводом писања поменутог текста, није обраћао Државној ревизорској институцији.

У складу са позитивним прописима захтевамо од дневног листа „Политика“ да објави деманти ДРИ.