Државна ревизорска институција

Округли сто о независности врховних ревизорских институција

09. септембар 2016. година
Округли сто о независности врховних ревизорских институција

У Сарајеву је, 8. септембра 2016. године одржан Округли сто о независноти врховних ревизорских институција којем је присуствовала и делегација Државне ревизорске институције. Домаћин догађаја била је Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине, а стручну, логистичку и финансијску подршку догађају пружила је организација СИГМА.

Округли сто окупио је представнике врховних ревизорских институција Мреже држава кандидата и потенцијалних кандидата, представнике одбора за финансије и буџет оба дома Парламентарне скупштине БиХ, представника Европског ревизорског суда, Заједничке радне групе за ревизијске активности, као и представнике СИГМА-е.

Округли сто отворио је генерални ревизор Канцеларије за ревизију институција БиХ Драган Вранкић, заједно за директорком СИГМА програма, Карен Хил. Присутнима се обратила и на значај теме Округлог стола указала и шефица Сектора операција за правосуђе и унутрашње послове и реформу јавне управе у Делегацији ЕУ у БиХ, Клои Бергер.

Председник Државне ревизорске институције, Радослав Сретеновић био је уводничар у тему „Финансијска независност ВРИ“. Говорећи о предусловима неопходним за стицање финансијске независности и њеном стварном стању, Сретеновић се осврнуо на важна питања у вези са овом облашћу: Резолуцију А/66/209 Генералне скупштине Уједињених нација; Лимску декларацију о смерницама за начела ревизије (ИССАИ 1), Мексичку декларацију о независности врховних ревизорских институција (ИССАИ 10), као и Оквиру за мерење учинка врховних ревизорских институција Развојне иницијативе ИНТОСАИ.

Циљ округлог стола био је стварање платформе за расправу међу врховним ревизорским институцијама - чланицама Мреже, о изазовима са којима се оне суочавају у погледу своје законске, организационе и финансијске независности. Осим тога, учесници Округлог стола разматрали су могућностизрадите свеобухватне анализе кључних проблема и утврђивања могућих примера добре праксе на основу којих ВРИ могу надоградити своје постојеће капацитете и пронаћи потенцијално применљива решења.