Државна ревизорска институција

Учешће представника ДРИ на пролећном е-семинару ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију животне средине

28. април 2021. година
 Учешће представника ДРИ на пролећном е-семинару ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију животне средине

Државни ревизор Никола Стефановић представио је налазе и препоруке из Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање пластичним отпадом“ током пролећног e-семинара Радне групе за ревизију животне средине Европске организације врховних ревизорских институција одржаног 26. и 27. априла 2021. године.

Током излагања државни ревизор Стефановић представио је, између осталог, систем сакупљања, транспорта, сортирања, селекције и балирања комуналног пластичног отпада на територији Града Београда.

Упоређивањем укупног броја надземних и подземних контејнера за сакупљање отпадакоји се може рециклирати са количинама створеног комуналног отпада, закључили смо да контејнери у градским општинама Града Београда нису равномерно распоређени. То значи да нису сви грађани у могућности да рециклирају отпад, рекао је Стефановић.

Како је објаснио, један од главних разлога за овакву ситуацијује непостојање планова за постављање контејнера за одлагање отпада који се може рециклирати.

Препоручили смо градским властима да усвоје планове и програме за постављање контејнера за одвојено сакупљање отпада, како бибили доступни свим грађанима, рекао је Стефановић.

Осим проблема који се односе на управљање пластичним отпадом, представници врховних ревизорских институција Пољске, Белгије, Малте, Словачке, Естоније, Мађарске, Србије, Хрватске, Чешке, Италије, Украјине и Европског ревизорског суда, путем видео конференције, разматрали су и теме које се односе на рециклажу биоотпада као дела комуналног отпада, управљање депонијама, борбу против расипања и губитка хране.

Онлајн скуп организовала је Врховна ревизорска институција Пољске, која председава ЕУРОСАИ Радном групом за ревизију животне средине.

Државна ревизорска институција Републике Србије постала је чланица ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију животне средине 2019. године. Циљ чланства ДРИ је подстицање и подршка професионалној сарадњи и размена знања и искустава у области ревизије животне средине.