Државна ревизорска институција

Архива најаве догађаја, 2013. година

Представљање извештаја о ревизијама које је Државна ревизорска институција обавила током 2013. године, Четвртак, 26. децембар 2013. године, 13.30 сати, Медија центар, сала на првом спрату, Теразије 3

25. децембар 2013. година

Државна ревизорска институција ће, на конференцији, представити Извештај о ревизији Нацрта закона о Завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину, као и извештаје о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања министарстава, буџетских фондова, јавних предузећа и привредних друштава, градова и општина, организација обавезног социјалног осигурања, Народне банке Србије.

Представљање студије Центра за европске политике „Цивилно друштво и грађани у процесу екстерне ревизије – Компаративна студија међународне праксе са препорукама за примену у Србији“, Четвртак, 29. август 2013. године, 9,30 сати, Народна скупштина, мала пленарна сала, Трг Николе Пашића 13

28. август 2013. година

На презентацији ће говорити:

  • Небојша Стефановић, председник Народне скупштине
  • Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције
  • Драгана Лукић, заменик директора Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA), USAID
  • Небојша Лазаревић, директор Центра за европску политику

Конференција „Цивилно друштво и грађани у процесу екстерне ревизије“, Петак, 7. јун 2013. године, 10,00 сати, Медија центар, Теразије бр. 3

06. јун 2013. година

Циљ конференције је ширење свести о значају сарадње организација цивилног друштва и грађана са Државном ревизорском институцијом, ради повећања одговорности и транспарентности власти.

Округли сто „О користима система финансијске контроле“, Уторак, 14. мај 2013. године, 10,00 сати, Палата „Србија“, сала „Југославија“ Булевар Михајла Пупина бр. 2

10. мај 2013. година

Прави је тренутак да се осврнемо на оно што је постигнуто, а нарочито на оно што би требало да се уради у ближој будућности, како бисмо допринели општем циљу - обезбеђивању да се јавни новац троши на законит и прописан начин, сврсисходно и са жељеним ефектом.