Државна ревизорска институција

Одржан Уводни семинар за народне посланике

18. јул 2016. година

У оквиру пројекта “Јачање надзорне улоге Народне скупштине“ који финансира Швајцарска агенција за развојну сарадњу (СДЦ), а у реализацији Народне скупштине Републике Србије уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП), у Аранђеловцу је 15. и 16. јула одржан Уводни семинар за нове народне посланике.

Презентатори и учесници семинара били су државни службеници-стручњаци са вишегодишњим искуством у свом радуи народни посланици са најмање једним посланичким мандатом. Поред представника Народне скупштине, семинару су присуствовали и представници независних државних органа.

Семинар је обухватио теме важне за рад новог сазива Народне скупштине и сарадње са осталим државним и међународним институцијама – од спровођења надзорне улоге Народне скупштине, учешћа у међународној сарадњи, улоге независних државних органа у раду парламента, контролетрошења јавних средстава, до одржавања контакта са грађанима посредством друштвених мрежа.

Председник Државне ревизорске институције, Радослав Сретеновић, отворио је панел дискусију на тему “Улога независних државних органа у раду парламента”. Присутним учесницима, Радослав Сретеновић представио је рад Државне ревизорске институције, њену улогу у раду парламента, као и важност сарадње између Народне скупштине и Институције.

Председник Државне ревизорске институтиције, напоменуо је да је по питању целокупног извештавања, главна заинтересована страна Институције управо Народна скупштина, у првом реду Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних, а од фебруара 2015. године и Пододбор за разматрање извештаја о спроведеним ревизијамаДржавне ревизорске институције.

У нашем односу са Народном скупштином, првенстевно поштујемо оне обавезе које нам налажу Устав и закон, али настојимо и да континуирано унапређујемо наш однос и интересовање посланика за наш рад”, рекао је Сретеновић.

Председник Државне ревизорске институције додао је и да је примарна улога Државне ревизорске институције подршка демократији и помоћ парламентарном надзору како би новац намењен за добробит грађана и друштва био потрошен на одговарајући начин.

Државна ревизорска институција је потребна Народној скупштини ради провере јавне одговорности, као и за промоцију те одговорности кроз транспарентно објављивање извештаја о ревизији.