Државна ревизорска институција

Одржан други координациони састанак између Државне ревизорске институције и Републичког јавног тужилаштва

07. јул 2016. година
Одржан други координациони састанак између Државне ревизорске институције и Републичког јавног тужилаштва

У заједничкој организацији Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт (ЈРГА) и Министарства правде САД – Канцеларије за међународну помоћ, усавршавање и професионалну обуку правосуђа (ОПДАТ), у Врднику је, од 30. јуна до 1. јула 2016. године, организован други координациони састанак између Државне ревизорске институције и Републичког јавног тужилаштва.

Испред Државне ревизорске институције састанку су присуствовали председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор Радослав Сретеновић, врховни државни ревизор Сектора за ревизију буџета локалних власти Душко Пејовић, врховни државни ревизор Сектора за методологију и контролу квалитета Ивица Гавриловић, виши саветник у ревизији Владенка Шеган, као и запослени Правне подршке у ревизији Јелена Милић, Ана Мурганић, Тања Зекић и Радојка Вељић.

Представници двеју институција су, након успостављања овог координационог механизма у мају, искористили дводневни сусрет да кроз дијалог и заједнички рад размене знања о методологији израде ревизорских извештаја и начинима да се налази ревизора искористе као полазна основа у тужилачким истрагама или за подношење кривичних пријава.
Ревизори и тужиоци су радили у комбинованим тимовима на студијама случаја које је припремила Државна ревизорска институција и то на тему лажирања јавне набавке у једном јавном предузећу, односно на случају проневере у другом предузе
ћу. Као резултат рада у групама, представљене су кривичне пријаве, као и план истраге на основу образаца које је развио ОПДАТ.

Значај оваквих сусрета између представника две институције потврдио је и други координациони састанак. Истакнуто је да је неопходна стална комуникација, као и максимално коришћење могућности које пружа тимски рад, с обзиром на недостатак ресурса на обе стране. У завршној речи, Сретеновић је истакао да је ова радионица дала ефективан резултат добре сарадње тужилаштва и ДРИ. Такође, изразио је и спремност Институције, да на неком од наредних састанака, са својим дужностима, овлашћењима и радом упозна још већи број тужилаца.

Радомир Илић, државни секретар у Министарству правде, истакао је да ће неки од елемената дискусије која је вођена током два дана послужити за конкретна системска решења.