Државна ревизорска институција

Седми састанак ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију и етику

23. мај 2016. година
Седми састанак ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију и етику

Делегација Институције учествовала је на седмом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију и етику, одржаном 19-20. маја у Мадриду, у организацији Ревизорског суда Шпаније. Састанку су присуствала 34 учесника из 18 ВРИ. Суштински задатак ове Радне групе истакнут је кроз њена два циља: промовисање етике као једног од стубова ВРИ и промовисање етичког понашања у организацијама јавног сектора кроз ревизорску функцију ВРИ.

Радна група је увела и одржавање информативних сесија као корисног алата за ширење информација о свом раду у оквиру ВРИ. На тај начин, рад ове Радне групе није ограничен само на њене чланове, већ се са истим упознају и руководиоци и ревизори у ВРИ. Стога је Радна група као ’’добру праксу’’ усвојила приступ да организује информативне сесије са запосленима у ВРИ домаћину састанка. Ово се показало као изузетно корисна и позитивна иницијатива. Тако је, у оквиру друге тачке дневног реда, одржана радионица за око 70 учесника (око 45 колега из ВРИ Шпаније и 25 чланова Радне групе).

Одржана је радна сесија чланова Радне групе посвећена Циљу 1 Радне групе ’’Промовисање етике као стуба ВРИ’’. ВРИ Пољске је детаљније представила рад на ревидирању ИССАИ 30 и дискутовано је о коментарима добијеним од ВРИ током фазе ’’нацрта за излагање’’ и о случајевима у којима су тражена додатне упутства.

Што се тиче општег циља 1, специфичног циља 1 Плана рада Радне групе ’’припремити видео запис ради подизања свести о важности етике као једног од стубова ВРИ’’, након разматрања неколико опција за наставак овог пројект, чланови Радне групе су се сагласили са предлогом представника ВРИ Мађарске, да се сугерише Управном одбору ЕУРОСАИ да покрене такмичење. Кроз ово такмичење, ЕУРОСАИ би позвао колеге из ВРИ да припреме видео запис(е) о етици и доделио награду победнику. Овим би се испунио циљ Радне групе да обезбеди видео записе, превазишли би се технички и финансијски проблеми и омогућило подизање свести о етици кроз саму активност припреме видео записа. Припремљен је и предлог за ово такмичење за подношење Управном одбору ЕУРОСАИ.

Што се тиче општег циља 1, специфичног циља 2 Плана рада Радне групе ’’ојачати системе за праћење и контролу етике у ВРИ’’, учесници су закључили да документ који је већ припремио Европски ревизорски суд (ЕРС) представља добру основу за рад и одлучили да би га требало мало допунити како би водио ВРИ у усвајању основних начела у сопственим институцијама. Примери инструмената би могли бити укључени као анекси главног документа, надограђујући се на праксе које су већ утврђене у документима Радне групе и разматрајући захтеве ВРИ током нацрта за излагање ИССАИ 30.