Државна ревизорска институција

Презентација ОЕЦД/ СИГМА „Колегијални преглед врховне ревизорске институције и његов значај за одговорност и транспарентност“

Извор: Народна скупштина Републике Србије, 16.04.2019.