Државна ревизорска институција

ДРИ представила Извештај о раду за 2015. годину Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

08. септембар 2016. година
ДРИ представила Извештај о раду за 2015. годину Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Председник Државне ревизорске институције, Радослав Сретеновић представио је извештај о раду Државне ревизорске институције за 2015. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава којим је председавала председница овог одбора Александра Томић, на седници одржаној 6. септембра 2016. године у Народној скупштини.


У уводном излагању генерални државни ревизор истакао је да је, као што је то прописано Пословником ДРИ, у Извештају о раду за 2015. годину, представљено извршење Програма ревизије за 2015. годину; реализација Финансијског плана Институције за 2015. годину; рад Савета, као и сарадња са међународним институцијама и организацијама. Извештајем о раду ДРИ обухваћени су и подаци о капацитетима Институције и односима са јавношћу, а као посебна целина у оквиру годишњег извештаја, први пут су издвојене препоруке за измену и доношење прописа, нагласио је Сретеновић.


Он је рекао да је у надлежности Институције око 11.000 корисника јавних средставаи подсетио да послове ревизије Институција обавља на основу годишњег програма ревизије. Први пут у 2015. години спроведена је ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код свих обавезних субјеката ревизије (буџет Републике Србије, организације обавезног социјалног осигурања, Народна банка Србије у делу пословања које се односи на коришћење јавних средстава и одређени број јединица локалне самоуправе, јавних предузећа и других субјеката). Такође, 2015. године, први пут, Програмом је обухваћена ревизија финансијских извештаја и правилности пословања политичких странка, Српске напредне странке, Социјалистичке партије Србије и Демократске странке.


Институција је у 2015. години извршила ревизије финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину код 78 субјеката ревизије. Ревизија саставних делова финансијских извештаја спроведена је код 80 субјеката ревизије. Поред објављених 158 извештаја о наведеним ревизијама, спроведена је и провера веродостојности одазивних извештаја код 14 субјеката ревизије локалних власти. Додајући овом броју и два извештаја по Програму ревизије за 2014. годину (извештај о ревизији сврсисходности пословања „Располагање непокретностима у својини Републике Србије” и извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања АД „Новосадски сајам“), у 2015. години објављено је укупно 174 извештаја о ревизији.


За финансијске извештаје изражено је 156 мишљења и то: 23 позитивна мишљења, 130 мишљења са резервоми два негативна мишљења.


Када је реч о пријавама, Сретеновић је истакао да је, по Програму ревизије за 2015. годину до 31. 12. 2015. године Институција поднела 113 пријава за ревизије финансијских извештаја за 2014. годину. Од тих 113 пријава 99 се односи на захтеве за покретање прекршајног поступка, 12 на кривичне пријаве и поднете су две пријаве за привредни преступ. Институција је наставила са поношењем пријава и током 2016. године и до 5.9.2016. поднела је још 245 пријава. Од тих 245 пријава, 303 се односе на захтеве за покретање прекршајног поступка, 24 на пријаве за привредни преступ и 31 кривичну пријаву. Државна ревизорска институција укупно је поднела 358 пријава.


У вези са наведеним пријавама, донето је 26 првостепених осуђујућих пресуда, три правоснажне осуђујуће пресуде, једна првостепена ослобађајућа пресуда, док је шест лица испунило обавезу по наредби јавног тужиоца, па су решењима пријаве одбачене.


У току 2015. године спроведена је и друга ревизија сврсисходности пословања „Располагање непокретностима у својини Републике Србије”.


Коментаришући рад Државне ревизорске институције, члан одбора Зоран Красић рекао је да су сваке године, извештаји о раду ДРИ све опширнији, као и да је све већи број извршених контрола свих оних који су у надлежности ДРИ.


Члан одбора Саша Радуловић, рекао је на седници одбора да је неопходна контрола свих јавних предузећа и локалних самоуправа, а не само појединих на годишњем нивоу, оцењујући да ДРИ са нешто више од 250 запослених то не може постићи, те да се треба наћи решење за контролу свих тих институција.


Потпредседник одбора Милан Лапчевић, оценио је да је судбина неправилности које ДРИ утврди да се поднесу кривичне пријаве које углавном заврше у дуготрајним процесима и без неког крајњег конкретног ефекта.


Члан одбора Горан Ковачевић додао је да целу расправу доживљава као помак, јер сви, без обзира на политичко опредељење подржавају рад ДРИ, која је у повоју, развија се и на свеопште задовољство то говори где желимо да идемо.


Члан одбора Горан Ћирић рекао је да ће гласати за извештај и да на тај начин жели да пружи директну подршку независним институцијама у Србији које су неопходне за развој система који контролише државне институције.


„Ја сам прочитао цео извештај, пратио сам пажљиво вашу презентацију и оно што могу да закључим, да је потребна још већа и још одлучнија подршка Државној ревизорској институцији и потребно је да помогнемо сви да та политика санкција буде далеко оштрија него што је била у претходном периоду за оне који крше закон“, додао је члан одбора, Србислав Филиповић.


Члан одбора Душан Бајатовић, рекао је на седници да је ДРИ поднела одличан извештај, додајући да је у ревизији Србијагаса било 27 људи који су обављали ревизију. „Све што су нашли у Србијагасу после ревизије је испеглано, паметан директор хоће да му дође државни ревизор и никада интерна и екстерна ревизија у предузећу неће дати квалитет који има државна ревизија“, рекао је Бајатовић.


Члан одбора Момо Чолаковић, рекао је да Државна ревизорска институција од почетка напредује у свом деловању и то у позитивном смислу и у складу са законом. Чолаковић је изразио задовољство истакавши да је, од свих других самосталних тела на нивоу републике које именује скупштина, ДРИ највише напредовала. ДРИ значајно утиче на решавање многих проблема у Републици Србији, а однос субјеката се мења после налаза и препорука ДРИ, додао је Чолаковић.


Петој седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава присуствовали су и чланови одбора Верољуб Арсић и Жика Гојковић.


Већином гласова чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава утврдили су Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду ДРИ за 2015. годину и упутили га Народној скупштини на разматрање и одлучивање.


Презентација поводом представљања Ивештаја о раду Институције за 2015. годину објављена је на сајту Институције.