Државна ревизорска институција

ДРИ започела поступак припреме Програма ревизије за 2022. годину

15. децембар 2021. година
ДРИ започела поступак припреме Програма ревизије за 2022. годину

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић одржао је данас састанак са врховним државним ревизорима и вођама тимова за ревизију сврсисходности пословања у вези са анализом тема за ову врсту ревизије, а поводом припрема за доношења Програма ревизије ДРИ за 2022. годину.

Вође тимова за ревизију сврсисходности пословања представиле сугенералном државном ревизору потенцијалне теме које се односе на системске проблеме који постоје у јавном сектору, а у складу са стратешким циљевима ДРИ и општим циљевима и задацима Републике Србије утврђеним у функционалној класификацији.

Ревизијама сврсисходности пословања,које планирамо да спроведемо током 2022. године, обухватићемо теме од интереса за грађане. Усмераваћемо ревизије на питања која су важна за грађане, како би се остварила вредност за новац, кроз такозвана 3 Е – економичност, ефикасност и ефективност, рекао је др Пејовић и додао да ДРИ, овом врстом ревизије, доприноси корисним променама, доношењу нових закона, већем степену одговорности у трошењу јавних средстава.

Сходно одредбама Закона о Државној ревизорској институцији, чланови Савета ДРИ треба да усвоје Програм ревизије Државне ревизорске институције за 2022. годину до краја 2021. године. До отпочињања ревизија, односно издавања закључка о спровођењу ревизије субјектима, Програм ревизије је поверљивог карактера.