Државна ревизорска институција

ДРИ у Врању представила Одбору за финансије иницијативе за измену и допуну прописа на основу спроведених ревизија

16. децембар 2021. година
ДРИ у Врању представила Одбору за финансије иницијативе за измену и допуну прописа на основу спроведених ревизија

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор представио је на данашњој седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Врања за 2018. годину.

На седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава одржаној ван седишта Скупштине, у Врању, др Пејовић је указао на најважније неправилности и препоруке које су наведене у овом извештају, а који је ДРИ објавила 2019. године.

Оно по чему је ваш град препознатљив и због чега смо се определилида седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава буде овде, је ваша посвећеност и спремност да извршите препоручене промене, рекао је др Пејовић.

Како је нагласио, руководство овог града је још током спровођења поступка ревизијетоком 2019. године отклонило скоро половину неправилности, док је други део отклоњен у задатом року.

Врање је пример добре праксе,али и пример другим градовима како се руководи и управља финансијама на прави начин, рекао је др Пејовић и додао да је ДРИ до сада извршила три ревизије у овом граду.

Генерални државни ревизор је представио и најважније неправилности и препоруке из Извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа за грејање и одржавање стамбених зграда и пословних просторија „Нови дом“ Врање за 2018. годину.

Током седнице представљене су и иницијативе за измене и допуне прописа на основу налаза и препорука из извештаја о ревизији за 2020. годину.

У 2021. години ДРИ је дала препоруке за доношење, измену и допуну прописа за шест закона, три уредбе, три правилника, док је у 2020. години ДРИ дала препоруке за измену, односно доношење 14 закона, једне уредбе, три правилника и 11 неименованих подзаконских акат, рекао је др Пејовић.

Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава једногласно су усвојили Предлог финансијског плана Државнеревизорске институције за 2022. годину и пројекције за 2023. и 2024. годину.