Државна ревизорска институција

Kонференцијa за новинаре: Представљање извештаја које је Државна ревизорска институција обавила током 2012. године, Среда, 26. децембар 2012. године, 12,00 сати, Медија центар, сала на првом спрату, Теразије 3

24. децембар 2012. година
Осим Извештаја о ревизији Нацрта закона о Завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину, биће представљени и остали извештаји који се односе на ревизију буџета и буџетских фондова, јавних предузећа, буџета локалних власти, организација обавезног социјалног осигурања и Народне банке Србије.
Након уводног излагања, председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић говориће о резултатима ревизије за 2012. годину.

По завршетку конференције, извештаји о субјектима ревизије биће објављени и на сајту Државне ревизорске институције (www.dri.rs).