Државна ревизорска институција

Kонференцијa за новинаре: Представљање извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање службеним возилима директних корисника буџета Републике Србије“ Петак, 27. јун 2014. године, 12,00 сати, Прес центар Удружења новинара Србије, Кнез Михаиловa 6/3

26. јун 2014. година

Институција је од 126 директних буџетских корисника прикупила податке о броју возила која користе, када су набављена, која им је набавна, а која садашња вредност, колико су километара прешла од дана набавке до 31.12.2012. године, колико су прешла у 2012. години, у чијем су власништву, који је правни основ за коришћење, колика је просечна потрошња горива, колики су расходи за гориво, одржавање, резервне делове, регистрацију, осигурање и паркирање.

Након анализе општих података, Државна ревизорска институција је на основу одређених, јасно дефинисаних мерила, одабрала 15 од 126 директних буџетских корисника за детаљну анализу. Након тога, Институција је израдила нацрт, затим предлог и коначан извештај о ревизији који је уручила на адресе 15 директних буџетских корисника, односно одговорним и пређашњим одговорним лицима.

Ово је први извештај Државне ревизорске институције о ревизији сврсисходности пословања.

Ревизија је спроведена као пилот ревизија у оквиру твининг пројекта „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“ који спроводе Ревизорски суд Холандије и Канцеларија генералног ревизора Велике Британије.

Након уводног излагања, председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић, одговараће на питања новинара.

Извештај ће бити објављен на сајту Државне ревизорске институције.