Државна ревизорска институција

Отворени конкурси

Јавни конкурс Државне ревизорске институције број: 111-1347/2021-08 од 15. јула 2021. године, са достављеним обрасцима пријава, можете преузети овде:
Текст јавног конкурса.
Образац пријаве за радно место: Државни ревизор, Сектор број 1, Београд.
Образац пријаве за радно место: Државни ревизор, Сектор број 3, Београд.
Образац пријаве за радно место: Државни ревизор, Сектор број 3, Нови Сад.
Образац пријаве за радно место: Државни ревизор, Сектор број 4, Београд.
Оглас о јавном конкурсу је објављен у публикацији “Послови” број 943-944 од 21. јула 2021. године. Рок за подношење пријава истиче 29. јула 2021. године.

Обавештење

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за именовање овлашћених државних ревизора и попуњавање извршилачких радних места у Државној ревизорској институцији од 26. маја 2021. године, можете преузети овде.

Листу кандидата који су испунили мерила за избор на радно место овлашћени државни ревизор, по јавном конкурсу од 26. маја 2021. године, можете преузети овде.