Државна ревизорска институција

Стојанка Миловановић

Врховни државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти од 06. августа 2018. године, именована од стране Савета Државне ревизорске институције. Због организационих промена, Савет Државне ревизорске институције донео је одлуку да Стојанка Миловановић од 2019. године наставља са радом као врховни државни ревизор у Сектору број 2.

Рођена 26. септембра 1965. године у Братунцу у Босни и Херцеговини. Основну и средњу економску школу завршила у Лајковцу, а Економски факултет у Београду.

Има више од 29 година радног стажа од чега у рачуноводству, финансијама и комерцијали државних предузећа преко 13 година, као руководилац Одељења за буџет и финансије општине преко седам година. У Државној ревизорској институцији Републике Србије запослила се 20. јануара 2011. године као виши саветник у ревизији у Сектору за ревизију буџета локалних власти, а од 01. јуна 2015. године радила је као државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти до именовања на функцију врховног државног ревизора.

Посебне области знања и вештина: сертификат за овлашћеног државног ревизора; сертификат за државног ревизора; положен стручни испит за рад у органима државне управе; овлашћени рачуновођа, Савез рачуновођа и ревизора Србије; ревизор, решење Савезно министарство финансија СРЈ, 2001. године; судски вештак економско-финансијске области и сертификат о стицању звања из области информатике. Када је реч о пројектима, учествовала је у двогодишњем твининг пројекту „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“ који је Државна ревизорска институција Републике Србије реализовала у сарадњи са Ревизорским судом Холандије и Канцеларијом генералног ревизора Велике Британије. Такође, учествовала је у твининг лајт пројекту „Контрола квалитета ревизија у Државној ревизорској институцији'' спроведеном са ВРИ Летонске Републике.

Удата је и има једно дете.