Државна ревизорска институција

Данимир Вулиновић

Врховни државни ревизор у Сектору број 1 од 8. јануара 2019. године, именован од стране Савета Државне ревизорске институције.

Рођен је 01. септембра 1961. године у Братишковцима, у Општини Шибеник, у Републици Хрватској. Средњу економску школу је завршио у Шибенику, а Економски факултет у Сплиту.

Има више од 30 година радног искуства од чега 25 година у јавном сектору. У Народној банци Југославије - Заводу за обрачун и плаћања, радио је као финансијски инспектор у периоду 1995-2002. године.Као буџетски инспектор радио је у АП Војводини у периоду 2005–2010. године.У Државној ревизорској институцији Републике Србије је запослен од краја 2010. године као овлашћени државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти.

Посебне области знања и вештина: сертификатдржавног ревизора; сертификатовлашћеног државног ревизора;сертификат овлашћеног рачуновође Савеза рачуновођа и ревизора Србије; положен стручни испит за рад у органима државне управе. Учествовао је у двогодишњем твининг пројекту „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“ које је Државна ревизорска институција Републике Србије реализовала у сарадњи са Ревизорским судом Холандије и Канцеларијом генералног ревизора Велике Британије. Такође, учествовао је на бројним радионицама, семинарима и округлим столовима у области ревизије јавног сектора, буџетског система и система јавних набавки.

Служи се енглеским језиком.