Детаљи конкурса

Јавни конкурс Државне ревизорске институције број: 111-1475/2022-08

Јавни конкурс Државне ревизорске институције број: 111-1475/2022-08 od 27. октобра 2022. године, са достављеним обрасцима пријава, можете преузети овде:
Текст јавног конкурса.

Датум оглашавања

2. 11. 2022.

Датум истека рока за подношење пријава

10. 11. 2022.

Обрасци пријаве за радна места:
Радно место државни ревизор, Сектор број 1, Београд.
Радно место државни ревизор, Сектор број 1, Ниш.
Радно место државни ревизор, Сектор број 2, Београд.
Радно место државни ревизор, Сектор број 2, Нови Сад.
Радно место државни ревизор, Сектор број 3, Београд.
Радно место државни ревизор, Сектор број 3, Нови Сад.
Радно место државни ревизор, Сектор број 4, Београд.
Оглас о јавном конкурсу је објављен у публикацији „Послови“ број 1012 од 2. новембра 2022. године. Рок за подношење пријава истиче 10. новембра 2022. године.

Обавештење

Листa кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Државној ревизорској институцији од 2. новембра 2022. године., можете преузети овде.

Листа кандидата који су испунили мерила за избор, можете преузети овде