21. Kongres INTOSAI

01. novembar 2013. godina

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je na 21. Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), održanom od 22-27. oktobra u Pekingu.

Na Kongresu je učestvovalo preko 700 predstavnika iz skoro 160 zemalja INTOSAI zajednice, kao i mnogobrojni predstavnici međunarodnih donatorskih i partnerskih organizacija, koje pružaju stalnu podršku vrhovnim revizorskim institucijama u izgradnji njihovih kapaciteta.

Kongres je zvanično otvorio premijer Narodne Republike Kine, g. Li Kequiang, a zatim je usledila poruka Generalnog Sekretara UN-a, g. Ban Ki Muna. Tokom ceremonijalnog otvaranja Kongresa, predsednik Nacionalne kancelarije za reviziju Narodne Republike Kine, g. Lin Jiayi imenovan je za novog predsedavajućeg INTOSAI.

Na 21. Kongresu INTOSAI razmatrane su dve glavne teme: „Nacionalna revizija i nacionalno upravljanje“ i „Uloga VRI s ciljem obezbeđivanja dugoročne održivosti finansijskih politika“.

Usvojene teme o kojima je detaljno diskutovano konsolidovane su u formi Pekinškog sporazuma, koji predstavlja aneks Pekinške deklaracije, koja predstavlja jedinstveni konačni rezultat ovog Kongresa. Pekinška deklaracija o promovisanju dobrog upravljanja od strane vrhovnih revizorskih institucija je jednoglasno usvojena, uz isticanje da dobro upravljanje predstavlja ključ za unapređenje života čitavog čovečanstva. Ova deklaracija ne samo da sumira ključna postignuća INTOSAI tokom proteklih 60 godina, već utire put budućoj misiji ove organizacije. Zajedno sa Limskom i Meksičkom deklaracijom, služiće kontinuiranom razvoju i zajedničkim koristima za sve VRI članice INTOSAI.

Delegacija DRI, čije je učešće podržao Program za razvoj Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNDP), je ostvarila niz bilateralnih susreta kako na regionalnom, tako i na međunarodnom nivou s ciljem razmene ideja, informacija i iskustava.

Naredni Kongres INTOSAI biće održan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, 2016. godine.