DRI održala radionicu: „Interni revizor koji dodaje vrednost u jedinici lokalne samouprave“

11. decembar 2017. godina
DRI održala radionicu: „Interni revizor koji dodaje vrednost u jedinici lokalne samouprave“

Državna revizorska institucija održala je u Beogradu i Novom Sadu, 4. i 8. decembra 2017. godine, radionice na temu „Interni revizor koji dodaje vrednost u jedinici lokalne samouprave“.


Cilj radionica bio je da se omogući učesnicima, internim revizorima iz jedinica lokalnih samouprava, da se upoznaju sa zahtevima Međunarodnog okvira profesionalne prakse, kroz faze revizije u studiji slučaja – planiranje, izvođenje i izveštavanje o rezultatima, kao i na koji način u radu obezbeđuju uslov eksternim revizorima (DRI) za oslanjanje na njihov rad. Radionicama je prisustvovalo 72 interna revizora.


Državni revizori Stojanka Milovanović i Danimir Vulinović učesnicima su objasnili u kojim slučajevima se DRI oslanja na rad interene revizije, a u kojim ne, i da li na osnovu rezimea o rezultatima simulovane revizije timova ima komentara i preporuka, odnosno dobrih saveta za unapređenje efektivnosti rada interne revizije.Predavači na radionicama bili su i interni revizori Službe za internu reviziju Grada Beograda.


Radionice su organizovane uz podršku projekta „Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama“, koji sprovode Državna revizorska institucija i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).