DRI regionalni lider u oblasti eksterne revizije

24. januar 2022. godina
DRI regionalni lider u oblasti eksterne revizije

SIGMA sprovodi ocene principa javne uprave u državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatima za članstvo u EU od 2015. godine. Od 2017. godine ove ocene se sprovode na osnovu Metodološkog okvira za principe javne uprave. Godišnji izveštaji SIGMA-e unose se u godišnje izveštaje Evropske komisije o napretku država kandidata i država potencijalnih kandidata za članstvo u EU. U Izveštaju o SIGMA oceni principa javne uprave Republike Srbije za 2021. godinu eksterna revizija je najbolje ocenjena oblast u Srbiji i to ocenom 4.5 u odnosu na najvišu ocenu koja iznosi 5.0, sa najvećim napretkom u odnosu na 2017. godinu kada je ocenjena sa 3.5.

U oblasti eksterne revizije, odnosno pokazatelja koji se odnosi na efektivnost sistema eksterne revizije, Srbija je daleko ispred regionalnog proseka u navedenoj oblasti koji iznosi oko 3.3, ističe se u SIGMA Izveštaju. Ocene u drugim oblastima u Srbiji kreću se od 3.0. do 3.6.

Godišnji izveštaj SIGMA-e je prepoznao rad DRIkao regionalnog lidera u oblasti eksterne revizije, istakao je dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor.

Oblast eksterne revizije ocenjuje se kroz bodovanje dva principa: za princip 15 „Nezavisnost, nadležnost i organizacija VRI su ustanovljene, zaštićene ustavnim i zakonskim okvorom i poštuju se u praksi“ – broj bodova za DRI je povećan u odnosu na 2017. godinu za jedan i iznosi 14 (od ukupno 16). Za princip 16 „VRI primenjuje standarde na neutralan i objektivan način radi pružanja visokokvalitetnih revizija, koje pozitivno utiču na funkcionisanje javnog sektora“ – broj bodova je povećan u odnosu na 2017. godinu za devet i iznosi 29 (od ukupno 30).Na ovaj način je DRI ostvarila da eksterna revizija bude najjače ocenjena oblast u Srbiji, sa najvećim napretkom u odnosu na 2017. godinu.

SIGMA je prepoznala doprinos Državne revizorske institucije u oblasti upravljanja javnim finansijama, što će obezbediti dalji napredak Srbije na putu evrointegracija, poručio je dr Pejović.

Po rečima dr Pejovića, u izveštaju je konstatovano da se kvalitet upravljanja javnim finansijama pozitivno razvio, posebno u efektivnosti sistema eksterne revizije. U pogledu efikasnosti sistema eksterne revizije DRI je načinila veliki napredak, posebno osiguravajući bolju pokrivenost revizijom sprovođenjem revizija svrsishodnosti poslovanja i poboljšanim sistemom kontrole i uveravanja u kvalitet revizije.

Ključne oblasti unapređenja, kako se navodi u izveštaju, su pokrivenost nadležnosti DRI, ugradnja novih metodologija i procedura za uveravanje u kvalitet i, što je najvažnije, veće angažovanje Narodne skupštine.

Vrhovna revizorska institucija primenjuje standarde na neutralan i objektivan način kako bi obezbedila revizije visokog kvaliteta, što pozitivno utiče na funkcionisanje javnog sektora.

Izveštaj o SIGMA oceni principa javne uprave Republike Srbije za 2021. godinu možete naći ovde.