Delegacija DRI boravila u studijskoj poseti Nacionalnoj kancelariji za reviziju Ujedinjenog Kraljevstva

27. februar 2020. godina
Delegacija DRI boravila u studijskoj poseti Nacionalnoj kancelariji za reviziju Ujedinjenog Kraljevstva

Delegacija Državne revizorske institucije (DRI), na čelu sa dr Duškom Pejovićem, predsednikom DRI i generalnim državnim revizorom, boravila je od 24. do 27. februara u studijskoj poseti Nacionalnoj kancelariji za reviziju (NAO) Ujedinjenog Kraljevstva.

Predstavnici Nacionalne kancelarije za reviziju Ujedinjenog Kraljevstva predstavili su kolegama iz Srbije saradnju NAO sa Odborom za javne finansije Parlamenta, komunikaciju ove vrhovne revizorske institucije sa zainteresovanim stranama, vizuelizaciju podataka u izveštajima o reviziji, sprovođenje IT revizije svrsishodnosti, otvorenost podataka. Delegacija Državne revizorske institucije održala je sastanak i sa Geretom Dejvisom, generalnim revizorom NAO UK.

Državni revizori iz Srbije sastali su se u Londonu i sa predstavnicima Kancelarije za nadzor Donjeg doma Parlamenta, Vladine kancelarije za digitalizaciju i Instituta za upravu.

Pored dr Pejovića, delegaciju DRI činili su vrhovni državni revizori Danimir Vulinović, Stojanka Milovanović i Ivica Gavrilović, sekretar Institucije Milena Milinković i državni revizori Dragan Stojanović i Dejan Stojiljković.

Studijska poseta delegacije Državne revizorske institucije organizovana je uz podršku projekta „Unapređenje finansijske odgovornosti institucija Republike Srbije kroz eksternu reviziju“ u okviru Fonda za dobru upravu (GGF) kroz koji Vlada Velike Britanije pruža reformsku podršku Republici Srbiji.