Delegacija DRI učestvovala na 10. Kongresu EUROSAI

26. maj 2017. godina
Delegacija DRI učestvovala na 10. Kongresu EUROSAI

Delegacija Državne revizorske institucije, na čelu sa predsednikom i generalnim državnim revizorom, Radoslavom Sretenovićem, učestvovala je na 10. Kongresu Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI), održanom u Istanbulu, Turska, od 22. do 25. maja 2017. godine. Na Kongresu je učestvovalo oko 170 delagata iz 41 VRI članice EUROSAI, a deset VRI učestovalo je u svojstvu posmatrača.Glavna tema 10. Kongresabila je primena ISSAI standarda, odnosno izazovi i rešenja u cilju daljeg unapređenja standarda revizije. Delegacija DRI imala je priliku da kroz dve plenarne sesije na Kongresu razmatra realizaciju Strateškog plana EUROSAI za period od 2011. do 2017. godine, kao i izveštaje EUROSAI radnih grupa.


Učesnici Kongresa prisustvovali su i organizovanim tematskim radnim sesijama, na kojima su razgovarali o primerima dobrih praksi i iskustvima VRI. Šefovi delegacijesu, kroz organizovane seminare, razmatrali načine na koje vrhovne revizorske institucije (VRI)mogu odgovoriti na novonastaleprobleme poput sajber bezbednosti, revizijesredstava koja se dodeljuju za zbrinjavanje izbeglih i raseljenih lica, pitanja u vezi sa humanitarnim problemima, kao i seminaru posvećenom temi uloge VRI u obezbeđivanjusprovođenjaciljeva održivog razvoja. Članovi delegacije su, u okviru svojih radnih sesija, razmatrali objavljivanje revizijskih nalaza uz poštovanje načela transparentnosti i vrednosti i koristi od VRI; pristupe VRI izazovima u primeni ISSAI standarda; nadležnosti i kapacitete VRI za sprovođenje IT revizija i način na koji digitalna revolucija može da pomogne u reviziji; kao i upravljanje etikom u reviziji javnog sektora.


Kao rezultat diskusija tokom seminara, članice EUROSAI su usvojile Istanbulsku deklaraciju, sa zaključcima i preporukama Kongresa.


Domaćin 10. Kongresa bio je Računski sud Turske, koji je ovim preuzeo predsedavanje EUROSAI od VRI Holandije, prethodnog domaćina Kongrea. Sledeći, 11. KongresEUROSAI, biće održan u Češkoj Republici, 2020. godine.


Poseta je organizovana uz podršku projekta “Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama” koji sprovode Državna revizorska institucija i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a koji je finansiran od strane Vlade Švedske.