Delegacija Evropske komisije posetila Instituciju

18. februar 2016. godina
Delegacija Evropske komisije posetila Instituciju

Radoslav Sretenović, generalni državni revizor održao je sastanak sa predstavnicima Evropske komisije, u vezi sa Pregovaračkim poglavljem 32 – finansijska kontrola.

Delegaciju Evropske komisije su činili Rejmond Hil iz Generalnog direktorata za budžet, Ritva Heikinen i Elvira Marija Angulo Rodriges iz Generalnog direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju, kao i Štefen Hudolin i Vladan Petrović iz Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Ispred Institucije, sastanku su prisustvovali Mirjana Marković, sekretar Institucije, Iva Vasilić, šef Kancelarije predsednika i Nada Mirković, viši savetnik u Sektoru za metodologiju revizije i kontrolu kvaliteta.

Na sastanku je razmatrano Pregovaračko poglavlje 32 – Finansijska kontrola, u delu eksterne revizije. Konkretno, razmatran je napredak koji je Institucija postigla od izrade Pregovaračke pozicije za poglavlje 32 do danas.