Delegacija Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske boravila u radnoj poseti DRI

25. jun 2020. godina
Delegacija Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske boravila u radnoj poseti DRI

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović sa saradnicima održao je danas radni sastanak sa delegacijom Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske koju je predvodio glavni revizor Jovo Radukić na temu razvoja metodologija revizije i digitalizacije postupka revizije.

Predstavnici Državne revizorske institucije podelili su sa kolegama iz Republike Srpske iskustvo u oblasti razvoja Metodologije za reviziju finansijskih izveštaja, Metodologije za reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, kao i u oblasti Metodoloških pravila i smernica za IT reviziju. Na sastanku je bilo reči i o uspostavljanju sistema za automatizaciju postupka revizije Državne revizorske institucije - AMS softvera.

U protekloj godini, kako je rečeno na sastanku, Državna revizorska institucija je napravila značajne korake u cilju unapređenja rada u Instituciji. Završeno je mapiranje poslovnih procesa i pokrenuta je nabavka AMS softvera, sprovedeno je samoocenjivanje informacionih tehnologija (ITSA), nabavljene su nove licence za IDEA softver, usvojena su Metodološka pravila i smernice za IT reviziju.

Generalni državni revizor dr Duško Pejović je naglasio da Državna revizorska institucija radi na uspostavljanju sistema za automatizaciju postupka revizije - AMS softvera, koji će se testirati do kraja godine. Nakon izvršenog testiranja, kako je rekao, očekuje se njegova puna primena.

AMS softver će, između ostalog, olakšati planiranje revizija, obezbediti bazu podataka svih subjekata revizije, omogućiti praćenje toka revizije, zatim, statusa preporuka i prijava, ali omogućiti i elektronsko upravljanje dokumentima u reviziji. DRI će, upravo iz tog razloga, biti među prvim državnim organima koji će digitalizovati svoje procese, poručio je dr Pejović.

Pored dr Pejovića, ispred Državne revizorske institucije sastanku su prisustvovali i Ivica Gavrilović, vrhovni državni revizor, Dragan Stojanović i Željko Motić, državni revizori i Goran Ljubić, savetnik. Delegaciju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, osim glavnog revizora Radukića, činili su Renata Čajić Kužet, rukovodilac Sektora za razvoj, metodologiju i kontrolu kvaliteta i Milan Banika, rukovodilac Sektora za informacione tehnologije.


Radni sastanak je organizovan u okviru Sporazuma o profesionalnoj saradnji koji su čelnici Državne revizorske institucije Republike Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske potpisali 6. februara 2020. godine u Beogradu.

Oblasti saradnje, predviđene Sporazumom, odnose se i na razmenu iskustava u prevođenju i primeni INTOSAI standarda i druge profesionalne regulative, organizovanje zajedničkih obuka, radionica, seminara u oblasti eksterne revizije javnog sektora.