Delegacija mladih državnih službenika VRI Holandije, Parlamenta i Državnog saveta posetila DRI

20. oktobar 2016. godina
Delegacija mladih državnih službenika VRI Holandije, Parlamenta i Državnog saveta posetila DRI

Delegacija mladih državnih službenika Vrhovne revizorske institucije Holandije, holandskog Parlamenta i Državnog saveta, posetila je danas Državnu revizorsku instituciju u okviru studijske posete koju organizuje Savez mladih državnih službenika iz Holandije (organizacija YoHoCo).

Tokom posete, 18 mladih državnih službenika iz Holandije imalo je priliku da se upozna sa radom i metodologijom rada Državne revizorske institucije koji su predstavili sekretar institucije Mirjana Marković, vrhovni revizor Sektora za metodologiju i kontrolu kvaliteta Ivica Gavrilović, kao i vrhovni revizor Sektora za svrsishodnost poslovanja Svetlana Toma Anokić.

Sekretar Institucije, Mirjana Marković, predstavila je mladim kolegama iz Holandije rad Institucije, kroz njene nadležnosti, organizacionu strukturu i pravni okvir, kao i ulogu DRI u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Vrhovni revizor Sektora za metodologiju i kontrolu kvaliteta Ivica Gavrilović, prisutne je bliže upoznao sa metodologijom rada Institucije i samim postupkom sprovođenja revizija.

Vrhovni revizor Sektora za svrsishodnost poslovanja Svetlana Toma Anokić prikazala je rad Institucije mladim službenicima kroz izveštaje i nalaze tri revizije svrsishodnosti koje je Institucija sprovela. Ona je takođe istakla značaj saradnje DRI sa VRI Holandije koja je umnogome doprinela kako razvoju Sektora za svrsishodnost poslovanja, tako i celokupnom radu Institucije.

Kroz pitanja i odgovore, koji su usledili nakon prezentacija, učesnicima su pružene dodatne informacije o organizaciji DRI i ulozi koju ima u sistemu državne uprave Republike Srbije.

Delegacija državnih službenika iz Holandije zahvalila se Državnoj revizorskoj instituciji na prilici da kroz ovakav vid saradnje nauči više o našem državnom sistemu, metodologiji rada i postupku sprovođenja državne revizije, ocenivši vreme provedeno ovde kao veoma korisno i zanimljivo.