Demant povodom teksta „DRŽAVNI REVIZOR OTKRIVA: Naprednjaci sebi povećavali plate, nepravilnosti sa tenderima od 14,5 milijardi dinara“ objavljenog na portalu Teleprompter 7.9.2016. godine

08. septembar 2016. godina
Demant povodom teksta „DRŽAVNI REVIZOR OTKRIVA: Naprednjaci sebi povećavali plate, nepravilnosti sa tenderima od 14,5 milijardi dinara“ objavljenog na portalu Teleprompter 7.9.2016. godine

Radi istinitog i objektivnog informisanja javnosti povodom objavljenog teksta pod nazivom Državni revizor otkriva: Naprednjaci sebi povećavali plate, nepravilnosti sa tenderima od 14,5 milijardi dinara“, objavljenog na internet portalu Teleprompter 7.9.2016. godine, i dovođenja u vezu izjava predsednika Državne revizorske institucije Radoslava Sretenovića sa Srpskom naprednom strankom, Državna revizorska institucija demantuje sledeće navode iz pomenutog teksta:


Inače, najveće gradove kontrolišu kadrovi Srpske napredne stranke“ i

Ta tri grada vode nesposobni kadrovi Srpske napredne stranke.


Državna revizorska institucija demantuje navode koji su deo pomenutog teksta i strogo osuđuje inputaciju tuđih komentara koji imaju političku konotaciju u izlaganje predsednika Institucije. DRI je politički neutralna institucija koja profesionalno obavlja reviziju javnog sektora i oko čijeg izveštaja o radu je postignuta saglasnost skoro svih članova odbora. Institucija upućuje na tonske izjave koje je Radoslav Sretenović dao predstavnicima medija. Na osnovu teksta koji je objavio portal Teleprompter i korišćenog rečnika u istom, a koji nije svojstven Državnoj revizorskoj instituciji, jasno se može zaključiti da je reč o grubom narušavanju ugleda Radoslava Sretenovića i Institucije.


Strogo skrećemo pažnju da Institucija nikada tokom svog devetogodišnjeg rada nije svoje nalaze stavljala u kontekst bilo kakvih političkih debata. Ističemo da, predstavnici sredstava javnog informisanja, dodavanjem neistinih informacija u tekst preuzet sa portala novinske agencije Tanjug, postupaju suprotno Kodeksu novinara čime krše etičke standarde profesionalnog novinarskog izveštavanja.