Dr Pejović na Devetoj sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

07. decembar 2020. godina
Dr Pejović na Devetoj sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je, na Devetoj sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Izveštaj o reviziji Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2019. godinu.

Na sednici su članovi Odbora razmotrili, u načelu, više predloga zakona koji su uvršteni na dnevni red Šeste sednice Drugog radovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini. Članovi Odbora razmotrili su, između ostalog, i Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu, koji je podnela Vlada.

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu, koji je podnela Vlada, obrazložio je predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović i ministar finansija Siniša Mali. Članovi Odbora su jednoglasno predložili Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona, u načelu.

Ovo je prvi put u istoriji da generalni državni revizor pred poslanicima obrazlaže ovu vrstu izveštaja i izveštava Narodnu skupštinu o Završnom računu budžeta Republike Srbije, rekao je dr Pejović.

Revizijom Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2019. godinu obuhvaćeni su finansijski izveštaji 26 subjekta, od čega je 17 direktnih i devet indirektnih budžetskih korisnika. Izraženo je 13 pozitivnih mišljenja i 13 mišljenja sa rezervom, dok negativnih mišljenja i uzdržavanja od davanja mišljenja nije bilo, naveo je dr Pejović.

Završni račun budžeta RS za 2019. godinu sadrži 89 projektnih aktivnosti koje nisu realizovane i u okviru kojih nije bilo izvršenja rashoda i izdataka.

Finansijsko upravljanje i kontrola nisu u potpunosti uspostavljeni kod korisnika budžeta, napomenuo je generalni državni revizor. "I dalje postoje greške u ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji, ali su one manje po iznosima u odnosu na dosadašnje godine".

U oblasti prihoda i primanja, uočene su nepravilnosti u iznosu od 5,8 milijardi dinara. „Što se tiče rashoda i izdataka, revidirali smo 1,52 biliona dinara i utvrdili greške u vrednosti od 9,2 milijarde dinara, odnosno 0,6 odsto od revidiranog dela. To pokazuje da je budžet Republike Srbije blizu da bude pozitivno ocenjen“, zaključio je dr Pejović. On je napomenuo da utvrđivanjem rezultata za 2019. godinu, nisu obuhvaćeni rashodi i izdaci koji iznose najmanje 6,1 milijardu dinara.

U oblasti popisa utvrđene su greške u vrednosti od 12,7 milijardi dinara. "To je oblast koja ima manjkavosti i kojoj je potrebno unapređenje", naglasio je Pejović. Dodao je da su u bilansu stanja utvrđene nepravilnosti u iznosu od 65,3 milijarde dinara. Prema njegovim rečima, pohvalno je što su prvi put u poslovnim knjigama evidentirane obaveze u vrednosti od 67,5 milijardi dinara. Prvi put je evidentirana i nefinansijska imovina u pripremi, u zalihama, kao i dotacije, donacije i avansi. Učešće duga opšteg nivoa države, ne uključujući obaveze na osnovu restitucije, u BDP-u, kako kaže, iznosi 52,9 odsto.

DRI je dala ukupno 110 preporuka, od kojih je 19 u vezi sa Završnim računom budžeta RS, 44 preporuke direktnim i 47 indirektnim korisnicima republičkog budžeta. Generalni državni revizor očekuje da u predviđenom roku od 90 dana budu otklonjene nepravilnosti onde gde je to moguće.