Dr Pejović predstavio članovima Odbora za finansije Izveštaj o reviziji Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2019. godinu

03. decembar 2020. godina
Dr Pejović predstavio članovima Odbora za finansije Izveštaj  o reviziji Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2019. godinu

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je danas članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Izveštaj o reviziji Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2019. godinu. Na sednici Odbora održanoj van sedišta Narodne skupštine, u hotelu "Metropol" u Beogradu, dr Pejović je istakao da konsolidovani finansijski izveštaji Završnog računa budžeta RS za 2019. godinu nisu sačinjeni u skladu sa principima konsolidacije.

Na početku izlaganja, dr Pejović je istakao da prvi put u istoriji državni revizor pred poslanicima obrazlaže izveštaj o reviziji koji se odnosi na Završni račun republičkog budžeta. Prvi put smo u situaciji da pred poslanicima Odbora, a uskoro i na plenumu, izvestimo Narodnu skupštinu o Završnom računu budžeta Republike Srbije, rekao je dr Pejović.

U okviru ove revizije, obuhvaćeni su finansijski izveštaji 26 subjekta revizije, od čega je 17 direktnih budžetskih korisnika i devet indirektnih, naveo je dr Pejović i dodao da je izraženo 13 pozitivnih mišljenja i 13 mišljenja sa rezervom i dodao da nije bilo negativnih mišljenja, ni uzdržavanja od davanja mišljenja.

Prema njegovim rečima, Završni račun budžeta RS za 2019. godinu sadrži 89 projektnih aktivnosti koje nisu realizovane i u okviru kojih nije bilo izvršenja rashoda i izdataka.

Finansijsko upravljanje i kontrola nisu u potpunosti uspostavljeni kod korisnika budžeta, napomenuo je generalni državni revizor. "I dalje postoje greške u ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji, ali su one manje po iznosima u odnosu na dosadašnje godine".

U oblasti prihoda i primanja, uočene su nepravilnosti u iznosu od 5,8 milijardi dinara.

Što se tiče rashoda i izdataka, revidirali smo 1,52 biliona dinara i utvrdili greške u vrednosti od 9,2 milijarde dinara, odnosno 0,6 odsto od revidiranog dela. To pokazuje da je budžet Republike Srbije blizu da bude pozitivno ocenjen, zaključio je dr Pejović.

Kako je objasnio dr Pejović, prilikom utvrđivanja rezultata za 2019. godinu, nisu obuhvaćeni rashodi i izdaci u iznosu najmanje od 6,1 milijarde dinara.

Revizori su utvrdili greške u oblasti popisa u iznosu od 12,7 milijardi dinara, tako da je ovo oblast koja ima manjkavosti i kojoj je potrebno unapređenje, naglasio je dr Pejović i dodao da su u bilansu stanja utvrđene nepravilnosti u iznosu od 65,3 milijardi dinara.

Pohvalno je, prema rečima generalnog državnog revizora, da su prvi put u poslovnim knjigama evidentirane obaveze u vrednosti od 67,5 milijardi dinara. On je rekao da je prvi put evidentirana i nefinansijska imovina u pripremi, u zalihama, kao i dotacije, donacije i avansi.

Učešće duga opšteg nivoa države, ne uključujući obaveze na osnovu restitucije, u bruto domaćem proizvodu iznosi 52,9 odsto, istakao je de Pejović.

Državni revizori dali su ukupno 110 preporuka, i to: 19 preporuka u vezi sa Završnim računom budžeta RS, 44 preporuke direktnim korisnicima budžeta RS i 47 preporuka indirektnim korisnicima budžeta RS. Generalni državni revizor je izrazio očekivanje da će u odazivnom izveštaju biti otklonjene nepravilnosti koje je moguće u roku od 90 dana ispraviti.

Predložićemo da se uredi pitanje šta zaista čini Završni račun budžeta Republike Srbije, poručio je dr Pejović. Rekao je i da će DRI nadležnom odboru podneti inicijativu za promenu određenih propisa koji su nedosledno uredili određene oblasti ili ih uopšte nisu uredili. Dr Pejović je na sednici Odbora, osim Izveštaja o reviziji Završnog računa budžeta RS, predstavio i Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Završnog računa budžeta Grada Niša za 2019. godinu i ocenio da su finansijski izveštaji pripremljeni u skladu sa zakonom i propisima, ali da DRI, zbog utvrđenih određenih nepravilnosti, Gradu Nišu nije mogla da da pozitivno mišljenje, već mišljenje sa rezervom.

„Ukazali smo na neke od slabosti uočenih u reviziji finansijskih izveštaja koje se odnose na organizacionu i ekonomsku klasifikaciju, nedoslednost u popisu imovine i obaveza, nepostojanje pomoćnih knjiga u gradskoj upravi za određene oblasti i određena pitanja i evidencije, kao i o nedovoljno efikasnom sistemu internih kontrola", rekao je Pejović. Prema njegovim rečima, u Izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Niša za 2019. godinu posebno je naglašeno pitanje skretanja pažnje na potencijalne obaveze. "To su sudski sporovi koji su karakteristični u značajnim iznosima za grad", rekao je Pejović.

Pejović je detaljno ukazao na šta je DRI skrenula pažnju, kao i na date preporuke. Utvrđene nepravilnosti su razvrstane po prioritetima, odnosno redosledu po kojem treba da budu otklonjene, naveo je predsednik DRI i izrazio očekivanje da će u odazivnom izveštaju Grad Niš otkloniti nepravilnosti prvog prioriteta, koje je moguće u roku od 90 dana ispraviti.

Tokom sednice Odbora održana je i sednica Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama DRI, na kojoj su razmotreni sektorski izveštaji Državne revizorske institucije – Sektor broj 2 i Sektor broj 4. Nakon razmatranja, Odbor je na predlog Pododbora prihvatio navedene sektorske izveštaje, kao i to da se predlozi zaključaka povodom razmatranja tih izveštaja utvrde na nekoj od narednih sednica Odbora.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine održavaju se uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.