Dragan Golubović imenovan za vrhovnog državnog revizora u Sektoru broj 4

03. mart 2020. godina
Dragan Golubović imenovan za vrhovnog državnog revizora u Sektoru broj 4

Savet Državne revizorske institucije imenovao je danas Dragana Golubovića za vrhovnog državnog revizora u Sektoru broj 4. Polaganjem zakletve pred članovima Saveta Dragan Golubović je preuzeo dužnost vrhovnog državnog revizora.

Novoimenovani vrhovni državni revizor poseduje revizorsko zvanje – ovlašćeni državni revizor, a u Državnoj revizorskoj instituciji je zaposlen od 2012. godine.

Po Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji, vrhovnog državnog revizora, na predlog predsednika Institucije, imenuje i razrešava Savet, na period od šest godina, sa mogućnošću reizbora.