Državna revizorska institucija – 176 godina brine o državnom novcu

24. jul 2020. godina
Državna revizorska institucija  – 176 godina brine o državnom novcu

Državna revizorska institucija 26. jula obeležava svoj dan osnivanja. Ove godine je 176 godina od kada je 1844. Ukazom o uspostavljanju Glavne kontrole započeo nadzor nad trošenjem javnih sredstava u Srbiji. Državna revizorska institucija je prošla razne organizacione oblike, ali, u kontinuitetu, traje i danas. Zaposleni u DRI su svesni značaja Institucije i obaveza koje danas imaju - da taj uspeh bude još veći i blistaviji, bez obzira na izazove koji su pred njima. Danas je više nego ikada ranije potrebno imati snažnu, kredibilnu i profesionalnu organizaciju koja će pomoći državi da mudro upravlja i koristi svoje resurse.

Državna revizorska institucija predstavlja jednu od ključnih karika u sistemu finansijske odgovornosti u državi. U kojoj meri je Državna revizorska institucija prihvaćena u ulozi nezavisnog čuvara javnih finansija, kome građani Srbije veruju, najbolje svedoči podatak da subjekti revizije realizuju 75 odsto preporuka koje im DRI uputi. A da bi „brinula o javnim sredstvima“, kako joj i slogan glasi, DRI sprovodi revizije finansijskih izveštaja, pravilnosti poslovanja i svrsishodnosti poslovanja budžetskih korisnika.

Novo rukovodstvo Državne revizorske institucije, na čelu sa dr Duškom Pejovićem, predsednikom i generalnim državnim revizorom, prati trendove u svetu, pa je DRI otpočela sa značajnim jačanjem najsavremenije vrste revizije– revizije svrsishodnosti poslovanja. Time se Državna revizorska institucija svrstava u moderne vrhovne revizorske institucije koje prevazilaze okvire klasične revizije.

Cilj ove vrste revizije jeste da izvesti da li su sredstva upotrebljena efikasno, efektivno i ekonomično i u skladu sa planiranim ciljevima. Građani Republike Srbije imaju pravo da znaju kako se troši njihov novac, a Državna revizorska institucija ima obavezu da o načinu trošenja novca izveštava Narodnu skupštinu, ali i celokupnu javnost, što i čini, kaže dr Pejović.

Državna revizorska institucija će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti pitanjima zaštite životne sredine, ciljevima održivog razvoja i ostalim izazovima i novonastalim situacijama koje se javljaju, a u čemu će značajno pomoći uvođenje novog sistema za automatizaciju postupka revizije - AMS softvera u postupcima revizije.

Nastavićemo da ukazujemo na važnu životnu poruku – sve što se ne kontroliše, najčešće se deformiše! Zato je potreba i uloga ovakvog kontrolnog organa uvek bila i biće važna, poručuje dr Pejović, predsednik DRI.