Državna revizorska institucija dostavila Narodnoj skupštini Izveštaj o radu za 2015. godinu

31. mart 2016. godina
Državna revizorska institucija dostavila Narodnoj skupštini Izveštaj o radu za 2015. godinu

Državna revizorska institucija predala je 30. marta 2016. godine Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2015. godinu.

Institucija je ovim izveštajem obavestila Narodnu skupštinu o izvršenju godišnjeg programa revizije za 2015. godinu, o datim mišljenjima, utvrđenim nepravilnostima, efektima revizije, podnetim prijavama, datim preporukama subjektima revizije, finansijskom izveštaju Institucije, radu Saveta, kapacitetima i drugim aktivnostima, saradnji sa međunarodnim institucijama i organizacijama, odnosima s javnošću.

Državna revizorska institucija je, nakon sprovedenih revizija u 2015. godini, objavila 174 izveštaja o reviziji i to: 158 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, 14 izveštaja po revizijama odazivnih izveštaja, jedan izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja i jedan izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja i pravilnosti poslovanja po Programu revizije za 2014. godinu. U njima su predstavljeni rezultati revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, revizija svrsishodnosti poslovanja i provere odazivnih izveštaja.

Revizijama iz programa za 2015. godinu obuhvaćeni su podaci iz finansijskih izveštaja koji se odnose na prihode i primanja u iznosu od 2.638,7 milijardi dinara, rashode i izdatke u iznosu od 1.979 milijardi dinara, nefinansijsku imovinu u iznosu od 793 milijarde dinara, finansijsku imovinu u iznosu od 3.286,5 milijardi dinara i obaveze u iznosu od 3.720 milijardi dinara.

Za finansijske izveštaje izraženo je 156 mišljenja i to 23 pozitivnih, 130 mišljenja sa rezervom, dva negativna, i jedno uzdržavajuće mišljenje. Za pravilnost poslovanja izraženo je 158 mišljenja, i to devet pozitivnih, 147 mišljenja sa rezervom, jedno negativno i jedno uzdržavajuće mišljenje. Ne izražavajući rezervu na već izražena mišljenja dato je skretanje pažnje na određena pitanja u 60 izdatih izveštaja. Skrenuli smo pažnju na neusaglašenost propisa, na odredbe zakona koje mogu proizvesti negativne posledice, na oblasti koje postojeći propisi ne uređuju, da nisu doneti zakoni i podzakonski propisi i na ostala pitanja.

U izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Državna revizorska institucija je revidiranim subjektima dala ukupno 1.672 preporuke. Najveći broj preporuka odnosi se na broj rashoda i izdataka, i to 408.

Pored toga, u reviziji svrsishodnosti poslovanja dato je ukupno 14 preporuka, i to Vladi Republike Srbije osam preporuka, a Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije šest preporuka. Od navedenih 14 preporuka, pet se odnosi na inicijative za izmene propisa, pre svega Zakona o javnoj svojini.

U skladu sa nadležnostima, Institucija je u toku 2015. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršen prekršaj/krivično delo, podnela ukupno 230 prijava po izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. i 2015. godinu. Od podnetih prijava, 207 se odnosi na zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, 9 na prijave za privredni prestup i 14 na krivične prijave. Takođe su podnete i četiri informacije nadležnim tužilaštvima za slučajeve gde postoji sumnja da su učinjena krivična dela.

U 2015. godini Institucija je za svoj rad utrošila sredstva u iznosu od 492,9 miliona dinara, odnosno 85,33% u odnosu na sredstva odobrena budžetom Republike Srbije. Iz donacija iz ranijih i tekuće godine utrošena su sredstva u iznosu od 1,4 miliona dinara.

Ovo je deveti Izveštaj o radu koji je Institucija, od svog uspostavljanja 2007. godine, predala Narodnoj skupštini.

Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2015. godinu je objavljen na sajtu Institucije, a možete ga preuzeti ovde.