Državna revizorska institucija je objavila Registar preporuka za 2019. godinu

27. oktobar 2020. godina
Državna revizorska institucija je objavila Registar preporuka za 2019. godinu

Državna revizorska institucija (DRI) objavila je danas na svom vebsajtu Registar preporuka za 2019. godinu. U revizijama, sprovedenim u 2019. godini, DRI je dala 1.970 preporuka. Najviše preporuka dali smo u revizijama finansijskih izveštaja – 1.221, zatim u revizijama pravilnosti poslovanja 420, u revizijama svrsishodnosti poslovanja 229 preporuka, a u kombinovanim revizijama finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja 100 preporuka, rekao je predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović.


Od ukupno 1.970 preporuka datih subjektima na osnovu revizija sprovedenih 2019. godine, generalni državni revizor je naglasio da je 971 preporuka „prvog prioriteta“ koje se moraju sprovesti u roku od 90 dana, 834 „drugog prioriteta“ koje se moraju sprovesti u roku do godinu dana i 165 preporuka „trećeg prioriteta“ za čije je sprovođenje potrebno do tri godine.


Kada posmatramo procenat izvršenja preporuka po vrstama revizija, najveći procenat sprovođenja preporuka je, za sada, u revizijama pravilnosti poslovanja (83%), a najmanji u revizijama svrsishodnosti poslovanja (24%), što je i očekivano, s obzirom da je u revizijama svrsishodnosti poslovanja manji procenat preporuka prvog prioriteta i da je objektivno potreban duži rok za otklanjanje sistemskih problema i uzroka problema obuhvaćenih temom, istakao je dr Pejović.

Kao što je i bilo očekivano, na današnji dan najveći je procenat izvršenja preporuka prvog prioriteta, i to 81%. Ukoliko bismo posmatrali procenat sprovedenih preporuka u ovom prioritetu u odnosu na procenat ocenjenih preporuka taj procenat bi iznosio 88%. Za 141 preporuku poslerevizioni postupak je još u toku kroz sprovođenje revizije odazivnih izveštaja. Do kraja godine očekujemo da se značajno poveća stepen izvršenja preporuka, naročito preporuka drugog prioriteta. Preporuke drugog prioriteta, u zavisnosti od vrste revizije, su sa rokom za sprovođenje do godinu dana. Do kraja ove godine dobićemo informacije o statusu ovih preporuka i izvršiti ažuriranje njihovog statusa u Registru preporuka, precizirao je generalni državni revizor.

Objavljivanjem preporuka svim zainteresovanim stranama je omogućeno da prate status svake preporuke date u svakoj vrsti revizije, svim subjektima, što će značiti afirmaciju onih subjekata koji sprovode preporuke i podstrek drugim subjektima da unaprede sprovođenje preporuka koje im je dala DRI.

Registru preporuka možete pristupiti izborom podmenija „registar preporuka“ u okviru menija „revizije“ ili putem sledećeg linka:

https://www.dri.rs/revizije/registar-preporuka/registar-preporuka.489.html


Objavljivanje Registra preporuka predstavlja dodatni korak ka povećanju transparentnosti i finansijske discipline institucija javnog sektora, kao i odgovornosti u trošenju javnih sredstava.


Državna revizorska institucija je strateški opredeljena da, u okviru svojih nadležnosti, maksimalno doprinese unapređenju stepena realizacije preporuka revizije i da rezultate postupka revizije učini vidljivijim i svrsishodnijim.