Državna revizorska institucija podnela krivične prijave

03. jun 2015. godina

Državna revizorska institucija, tokom sprovođenja revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodokanal“ u Somboru za 2014. Godinu, podnela je juče Višem javnom tužilaštvu u Somboru krivičnu prijavu protiv D.B. blagajnice u ovom javnom preduzeću zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično delo pronevere iz člana 364. Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delom računarske prevare iz člana 301. Krivičnog zakonika Republike Srbije i time nanela imovinsku štetu preduzeću u iznosu od 6,5 miliona dinara. Ovom krivičnom prijavom obuhvaćeni su i S.Š. direktor ovog javnog preduzeća, N.S. pomoćnik direktora za ekonomske i finansijske poslove, A.J. bivši pomoćnik direktora za ekonomske i finansijske poslove i D.Dj. administrator informacionog sistema zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica iz člana 234. Krivičnog zakonika i naneli štetu preduzeću u iznosu od 6,5 miliona dinara.

Takođe, Državna revizorska institucija je u maju podnela krivičnu prijavu protiv A.Š. predsednika Gradske opštine Novi Beograd zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo zloupotrebe službenog položaja propisano članom 359. Krivičnog zakonika u vezi sa javnim nabavkama. Institucija je podnela prijavu tokom sprovođenja revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnost poslovanja Gradske opštine Novi Beograd za 2014. godinu.