Državna revizorska institucija predala Narodnoj skupštini Izveštaj o radu DRI za 2021. godinu

29. mart 2022. godina
Državna revizorska institucija predala Narodnoj skupštini Izveštaj o radu DRI za 2021. godinu

Državna revizorska institucija (DRI) dostavila je Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o radu DRI za 2021. godinu, u skladu sa Zakonom i u roku, 28. marta.

DRI je, ispunjavajući svoju zakonsku obavezu, u Izveštaju izvestila Narodnu skupštinu o izvršenju Programa revizije DRI za 2021. godinu, nalazima i zaključcima utvrđenim tokom sprovođenja revizije, datim preporukama, efektima revizije, radu Saveta i službi DRI, obezbeđenim i utrošenim sredstvima za rad, kao i o međunarodnoj saradnji.

U 2021. godini DRI je sačinila 271 izveštaj o reviziji i 256 poslerevizionih izveštaja.

Uz Izveštaj o radu DRI za 2021. godinu Narodnoj skupštini je dostavljen i Izveštaj o sprovedenoj eksternoj reviziji završnog računa DRI za 2021. godinu.

Izveštaj o radu DRI za 2021. godinu možete pronaći ovde.