Državna revizorska institucija proverava verodostojnost odazivnih izveštaja

18. avgust 2016. godina
Državna revizorska institucija proverava verodostojnost odazivnih izveštaja

U skladu sa članom 40 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i člana 36 Poslovnika Institucije, Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti izvršiće proveru verodostojnosti odazivnih izveštaja kod sledećih subjekata revizije:

1.Grad Beograd,

2.Sekretarijat za saobraćaj Gradske uprave grada Beograda – sastavni deo,

3.Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu Gradske uprave grada Beograda – sastavni deo,

4.Gradska opština Voždovac,

5.Gradska opština Čukarica,

6.Gradska opština Savski venac,

7.Gradska opština Novi Beograd,

8.Gradska opština Lazarevac,

9.Grad Niš,

10.Uprava za finansije, izvorne lokalne prihode i javne nabavke grada Niša – sastavni deo izveštaja,

11.Autonomna Pokrajina Vojvodina,

12.Fond za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodina – sastavni deo,

13.Grad Novi Sad,

14.Grad Kragujevac,

15.Opština Petrovac na Mlavi i

16.Opština Vladimirci

Kada je reč o javnim preduzećima, Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava, izvršiće proveru verodostojnosti odazivnih izveštaja kod sledećih subjekata revizije:

1. JP „Emisiona tehnika i veze“ Beograd
2.
JKP „Gradske pijace“ Beograd

3..JKP „Tržnica“ Novi Sad

Državna revizorska institucija započela je proveru verodostojnosti odazivnih izveštaja kod šest subjekata revizije:

1. Grad Niš;

2. Uprava za finansije, izvorne lokalne prihode i javne nabavke grada Niša – sastavni deo izveštaja

3. Gradska opština Voždovac,

4. Gradska opština Čukarica,

5. Gradska opština Savski venac,

6. Gradska opština Lazarevac