EUROSAI Konferencija ''Važnost etike i integriteta za VRI''

16. septembar 2016. godina
EUROSAI Konferencija ''Važnost etike i integriteta za VRI''

Delegacija Institucije učestvovala je na EUROSAI Konferenciji ''Važnost etike i integriteta za VRI'', održanoj 14-15. septembra u Budimpešti,u organizaciji VRI Mađarske. Konferenciji su prisustvovali predstavnici 21 VRI.

Svrha Konferencije bila je predstavljanje novog standarda ISSAI 30 Etički kodeks, kao i upoznavanje sa smernicama i alatima koji mogu pomoći VRI u primeni pomenutog standarda. Osim toga, raspravljalo se i o standardu ISSAI 12 - Vrednosti i koristi od VRI, zatim promociji etičke kulture u javnim organizacijama, pristupu, metodama i alatima koje VRI mogu koristiti pri sprovođenju revizija u vezi sa etikom i integritetom, a bilo je reči i o načinu izrade smernica, kao pomoći u radu VRI pri sprovođenju ovih vrsta revizija, kao i ulozi VRI u borbi protiv korupcije.