Godišnji sastanak Kontakt komiteta predsednika VRI zemalja članica EU

16. oktobar 2017. godina
Godišnji sastanak Kontakt komiteta predsednika VRI zemalja članica EU

U organizaciji Evropskog revizorskog suda, u Luksemburgu je 12. i 13. oktobra održan godišnji sastanak Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija zemalja članica Evropske unije i Evropskog revizorskog suda.


Godišnjem sastanku, u svojstvu posmatrača, prisustvovala je i delegacija Državne revizorske institucije koju su činili predsednik Institucije Radoslav Sretenović i šef Kancelarije predsednika Institucije i oficir za vezu Institucije sa Kontakt komitetom i Mrežom VRI država kandidata i potencijalnih kandidata i Evropskog revizorskog suda, Iva Vasilić.


Glavna tema sastanka odnosila se na pitanje da li evropski i nacionalni revizori mogu da pomognu da se povrati izgubljeno poverenje građana EU. Predsednici su razmenili svoje viđenje i iskustva u odnosima sa zainteresovanim stranama i razmatrali mogućnosti približavanja aktivnosti VRI građanima, kroz inovativne revizijske proizvode i unapređen način komunikacije.


Na sastanku su razmotrene i teme i rezltati pojedinačnih radnih grupa, mreža i projektnih grupa Kontakt komiteta.


Povodom 40 godina postojanja Evropskog revizorskog suda, 12. oktobra je održana i zvanična proslava u prisustvu NjKV Velikog Vojvode i Vojvotkinje od Luksemburga, kao i predsednika Evropskog parlamenta Antonija Tajanija, predsednice Republike Estonije Kersti Kaljulaid kao predstavnice Saveta EU, predsednika Evropske komisije Žan-Kloda Junkera, predsednika Evropskog revizorskog suda Klaus-Hajnera Lenea i drugih visokih predstavnika diplomatskog kora i predsednika VRI.


Evropski revizorski sud ustanovljen je Briselskim sporazumom 22. jula 1975. godine i započeo je sa radom 18. oktobra 1977. godine. Članovi Evrospkog revizorskog suda održali su prvi sastanak 25. oktobra 1977. godine.


Kontakt komitet je samostalan, nezavistan i nepolitički skup čelnika VRI država članica EU i ERS. Služi kao forum za podsticanje pitanja u vezi sa EU koja su od zajedničkog interesa, kao i za raspravu o tim pitanjima. Poboljšanjem saradnje među svojim članovima Kontakt komitet doprinosi delotvornoj eksternoj reviziji i odgovornosti u EU, kao i poboljšanju finansijskog upravljanja EU, kao i dobrom upravljanju u korist građana EU.


Sledeći sastanak Kontakt komiteta biće održan u Dubrovniku, 12-13. oktobra 2018. godine.


Poseta je organizovana uz podršku projekta “Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama” koji sprovode Državna revizorska institucija i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a koji je finansiran od strane Vlade Švedske.