Imenovan vrhovni državni revizor

04. april 2016. godina
Imenovan vrhovni državni revizor

Savet Državne revizorske institucije imenovao je Ivicu Gavrilovića za vrhovnog državnog revizora u Sektoru za metodologiju revizije i kontrolu kvaliteta. Polaganjem zakletve pred članovima Saveta, Ivica Gavrilović je preuzeo svoju dužnost. Po Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji, vrhovnog državnog revizora, na predlog predsednika Institucije imenuje i razrešava Savet, na vreme od šest godina, sa mogućnošću reizbora.

Novoimenovani vrhovni državni revizor poseduje revizorsko zvanje ovlašćeni državni revizor, a u Državnoj revizorskoj instituciji je zaposlen od 2010. godine.