Izabran Savet Državne revizorske institucije za period 2012-2017. godine

25. septembar 2012. godina
Radoslav Sretenović, dosadašnji predsednik Saveta Državne revizorske institucije izabran je danas u Narodnoj skupštini po drugi put na tu funkciju. Za potpredsednicu Saveta izabrana je Bojana Mitrović, koja je do sada obavljala funkciju pomoćnika ministra prosvete za finansije. Članovi Saveta Državne revizorske institucije biće Natalija Ćatović, koja je i do sada obavljala tu funkciju, Gordana Tišma, dosadašnji vrhovni revizor i Miroslav Mitrović, dosadašnji viši savetnik u Državnoj revizorskoj instituciji.
Narodni poslanici, većinom glasova, izabrali su predsednika, potpredsednicu i članove Saveta Državne revizorske institucije na predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine.
Po Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji mandat članovima Saveta traje pet godina, a tu funkciju mogu obavljati najviše dva puta.