Na sednici Odbora za finansije razmatrane inicijative za izmene i dopune propisa na osnovu nalaza i preporuka državnih revizora

23. decembar 2020. godina
Na sednici Odbora za finansije razmatrane  inicijative za izmene i dopune propisa na osnovu nalaza i preporuka državnih revizora

Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovali su na 16. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine, održanoj 22. decembra 2020. godine, koja je bila zatvorena za javnost, a tokom koje su razmatrane inicijative za izmene i dopune propisa na osnovu nalaza i preporuka iz izveštaja o reviziji za 2019. godinu i na osnovu sugestija članova Odbora.

Pored članova Odbora za finansije i predstavnika DRI, na sednici su učestvovali i predstavnici Ministarstva finansija.