Najava događaja - konferencija za medije

18. januar 2021. godina
Najava događaja - konferencija za medije

Konferencija će biti održana putem platforme Zoom u utorak, 19. januara 2021. godine u 12,00 časova u Pres centru Udruženja novinara Srbije.

Na konferenciji će biti predstavljeni nalazi iz izveštaja o reviziji pravilnosti poslovanja, kao i dva izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja:

1. Predstavljanje nalaza iz izveštaja o reviziji pravilnosti poslovanja – Izveštaj o radu DRI za 2019. godinu

2. Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja Upravljanje „Programom modernizacije škola“, kao i

3. Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Efikasnost naplate izvornih prihoda u jedinicama lokalne samouprave“

Dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor govoriće u uvodnom delu konferencije,dok će nalaze, zaključke i preporuke izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja predstaviti vođe timova zadužene za sprovođenje ove dve revizije.

Konferenciju možete pratiti preko YouTube kanala https://www.youtube.com/channel/UCe5T_8Szsm6oMRwBbaoGFWQ

Izveštaj o radu DRI za 2019. godinu, kao i izveštaji o reviziji svrsishodnosti poslovanja Upravljanje „Programom modernizacije škola“ i „Efikasnost naplate izvornih prihoda u jedinicama lokalne samouprave“su objavljeni na sajtu DRI.