Nove aktivnosti i pravci saradnje predstavljeni na četvrtom godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

20. novembar 2020. godina
Nove aktivnosti i pravci saradnje predstavljeni na četvrtom godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

Vrhovni državni revizor u Sektoru broj 2 Stojanka Milovanović i načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Iva Vasilić Miljić učestvovale su na četvrtom godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština (EUROSAI TFMA), organizovanom onlajn.

Na sastanku su detaljno analizirane aktivnosti sprovedene u periodu 2017-2020. godine i ocenjeni ostvareni rezultati. U okviru ovog dela sastanka, Državna revizorska institucija (DRI) je predstavila aktivnost izrade Zbirke revizija na temu "Preduzeća u vlasništvu opština".DRI je bila koordinator navedene aktivnosti koju je realizovala u saradnji sa VRI Litvanije, Italije, Turske i Ukrajine.

U daljem toku sastanka, predstavljen je nacrt Plana aktivnosti za period 2021-2023. godine. S tim u vezi, prezentovani su rezultati istraživanja u vezi sa primenom revizorskog uzorkovanja u revizijama lokalne samouprave i analizom administrativnog nadzora opština, kao i plan na izradi istraživanja vezano za metode i načine praćenja sprovođenja preporuka datih u izveštajima o reviziji lokalne samouprave.

Na sastanku se takođe razgovaralo o mogućnosti sprovođenja koordinisane revizije na temu kvaliteta pružanja usluga građanima tokom pandemije COVID 19 kroz korišćenje sopstvenih sredstava opština, o čemu će se odlučivati u narednom periodu.

Virtuelnom sastanku je prisustvovalo 70 predstavnika iz 26 zemalja članica ove Radne grupe, kao i predstavnici Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske organizacije regionalnih revizorskih institucija (EURORAI).

Nacionalna kancelarija za reviziju Litvanije organizuje međunarodne sastanke i seminare o reviziji opština od 2013. godine. Juna 2016. godine, na sastanku Upravnog odbora EUROSAI, usvojena je inicijativa VRI Litvanije da se ustanovi posebna EUROSAI Radna grupa za reviziju opština koja je zvanično započela sa aktivnostima u 2017. godini. Imajući u vidu značaj nadležnosti Institucije za reviziju budžeta lokalnih vlasti, Državna revizorska institucija Republike Srbije je u decembru 2016. godine postala članica EUROSAI Radne grupe za reviziju opština sa ciljem daljeg razvoja metodologije revizije, kao i doprinosa unapređenju sistema revizija opština tako da rezultati revizija dovedu do pozitivnih promena za njihove stanovnike. Radnu grupu trenutno čini 27 evropskih VRI.